Our Services


D.P. Welding & Engineering is an Anglesey based company that operates steel fabrication services throughout Anglesey and North Wales. The company was established in 2009 and has since rapidly gained a reputation as a company who provide an excellent service and that take great pride in our work.

We specialize in all aspects of steel fabrication and welding for the commercial, retail industrial and private sector. Our range of work includes bespoke, structural and general steel fabrication and on-site welding.

We pride our service on the fact that we are with you every step of the journey from the initial designing through to manufacture and installation.

We welcome you to browse the about us and services section of this website for further details, and please feel free to contact us should you require any further information.

 


 

Cwmni wedi ei leoli yn Ynys Môn yw D.P. Welding & Engineering sy’n darparu gwasanaethau saernïo dur trwy Ynys Môn a Gogledd Cymru. Sefydlwyd y cwmni yn 2009 ac ers hynny mae wedi creu enw iddo’i hun fel cwmni sy’n cynnig gwasanaeth rhagorol ac sy’n ymfalchïo yn y gwaith y mae’n ei wneud.

Rydym yn arbenigo ym mhob agwedd o saernïo dur a weldio ar gyfer y sector masnachol, manwerthu, diwydiannol a phreifat. Mae ein gwaith yn amrywio o saernïo dur pwrpasol, strwythurol a chyffredinol yn ogystal â weldio ar y safle.

Rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod gyda chi ar bob cam o’r daith, o’r gwaith dylunio cychwynnol i wneud y cynnyrch a’i osod.

Ceir mwy o fanylion trwy glicio ar Amdanom a Gwasanaethau. Mae croeso i chi gysylltu â ni i gael gwybodaeth bellach.